Algemene beschrijvingen BHV en VCA

BHV

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Wij leiden BHV'ers op om deze taken als getrainde BHV'ers te kunnen uitvoeren.
Er is niets zo belangrijk dan dat de BHV taken met regelmaat getraind worden. Omdat de daadwerkelijke BHV handelingen niet met regelmaat  voorkomen, is het wenselijk om de BHV'er actueel, geoefend en ge-update te houden.

Een BHV'er kan de volgende taken uitvoeren:

  • Beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden
  • Optreden bij basale reanimatie en het gebruik van de AED, verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding
  • Beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk en kent de gevaren en gevolgen
  • Ontruimen, wetenschap hebben over de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners

We hebben de volgende BHV trainingen:

BHV in 1 dag
en
E-learning BHV (NIBHV)

 

Nederland werkt veiliger met VCA


Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en zo'n 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

De VCA Basis, afgekort tot B-VCA en voorheen VCA-1, is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol. Met dit diploma toont iemand aan dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. U bent dan bekend met de Arbowet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen. Het VCA Basis diploma wordt vaak gevraagd door werkgevers of opdrachtgevers wanneer risicovolle werkzaamheden verricht moeten worden. Het VCA diploma is 10 jaar geldig

De VCA VOL is een diploma op het gebied van veilig- en gezond werken gericht op leidinggevende medewerkers en ZZP’ers. Met dit diploma tonen zij aan dat zij weten hoe zij zelf en andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden dienen uit te voeren.
VCA VOL staat voor VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Wanneer u het VCA VOL diploma heeft behaald, bent u bekend met de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties op de werkvloer, het voorkomen van arbeidsongevallen en het organiseren van toolboxmeetings voor uw medewerkers. Het VCA diploma is 10 jaar geldig.

Klik hier voor meer info en het inschrijfformulier