Basis Hulpverlening»

Gepubliceerd op 11-12-2017

Doel van de regeling
Het doel van basishulpverlening is om mensen te helpen bij brand en andere noodsituaties door snelle ontruiming en door verlening van eerste hulp in de periode voordat de politie, de brandweer en ambulancepersoneel arriveren. Met deze conceptregeling wordt bereikt dat de organisatie van basishulpverlening beter wordt vastgelegd. Ook wordt duidelijk en transparant vastgelegd wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de basishulpverlening en wat er van hem of haar verwacht wordt. De regeling omvat ter ondersteuning een handreiking voor degenen die basishulpverlening moeten organiseren.

In het verleden hebben zich incidenten voorgedaan, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet helder was. Bij de analyse van die incidenten blijkt dat een goede basishulpverlening veel problemen had kunnen voorkomen. Daarom is besloten tot een regeling voor alle situaties waarin een snelle hulpverlening in noodsituaties buiten de privésfeer geboden is. Voor degenen die basishulpverlening moeten organiseren is een handreiking opgesteld. Die handreiking helpt hen na te gaan welke maatregelen nodig zijn in een bepaalde situatie. Zo is het bijvoorbeeld van belang of het gaat om mensen die minder zelfredzaam zijn en of er bijvoorbeeld sprake is van grote groepen mensen.

lees verder op http://aa5.nl/snHHup

1513000410380073d26fc1dd9e285e9a0d1a53360a.jpg