logo

pictos

Welke AED vinden wij goed en waarom

De Samaritan PAD 350P, 360P of de 500P

SAM500P

Waarom is deze AED onze standaardvoorkeur?oordeel zelf

De Samaritan PAD 350P, 360P of de 500P is geschikt voor elke omgeving

Een garantietermijn van tien jaar, een gecombineerde batterij en elektroden en erg makkelijk in gebruik en onderhoud: de Samaritan PAD 350P, 360P en de 500P voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. Deze AED heeft een zeer hoge water- en stofdichtheid en is daardoor zelfs geschikt voor scheepvaart, zwembaden, sauna’s en andere ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad.

     De Heartsine Samaritan PAD 350P

Is één van de meest verkochte automatische externe defibrillators (AED) ter wereld.
Is zowel geschikt voor thuisgebruik als voor gebruik binnen organisaties

     De Heartsine Samaritan PAD 360P

Is een volledig automatische AED, dat wil zeggen dat de schok automatisch wordt afgegeven zonder dat er eerst eens schokknop hoeft te worden ingedrukt. Speciaal ontwikkeld voor gebruik door niet-professionele hulpverleners. Ideaal voor kantoren, publieke ruimten, sportclubs en horeca.

     Heartsine Samaritan PAD 500P AED

Geeft u tijdens de reanimatie aanwijzingen over de effectiviteit van de borstcompressies. De Samaritan PAD 500P defibrillator is een doorontwikkeling van de Samaritan PAD 350/360P. Garantie, techniek, IP waarde en specificaties komen overeen. Als extra biedt de Samaritan PAD 500P geavanceerde (patiënt specifieke) feedback op de kwaliteit van de uitgevoerde reanimatie. (Unieke realtime reanimatie feedback op basis van ICG analyse technologie!)
De gegeven feedback uitzich door een stem ondersteuning om tot het beste resultaat te komen met wat op dat moment gewenst is voor het slachtoffer. ("Druk harder, Druk zachter, Druk sneller, Druk langzamer, Goede compressies, enz.")

 

Alle voordelen van de Samaritan

 • Europees product met tien jaar garantie op de AED
 • Meest water- en stofbestendige AED op de markt, IP56
 • Met een gewicht van slechts 1,1 KG makkelijk om mee te nemen
 • Voldoet volledig aan de Europese Reanimatierichtlijnen
 • Leverbaar met kinderbatterij en –elektroden
 • Oplopend energieniveau (150J – 150J – 200J)
 • Gesproken en visuele instructies, goed te gebruiken in rumoerige omgevingen
 • Elektroden en batterij samen verpakt in een PadPak, één vervangingsdatum
 • Er vindt wekelijks een automatische zelftest plaats
 • Een metronoom geeft het gewenste ritme van de hartmassage aan

 

Goedkoop en makkelijk in het gebruik

De elektroden en batterijen voor de Samaritan zijn samen verpakt in een cassette: de Padpak. Deze is met één simpele handeling in en uit de AED te schuiven. De PadPak hoeft maar eens in de vier jaar vervangen te worden. Dit maakt de Samaritan PAD één van de goedkoopste AED’s in het gebruik. De Samaritan  wordt standaard geleverd met een robuuste draagtas en door ons nog voorzien van een gratis recuekit, AED sticker (t.w.v. € 29,-)

Vraag nu een offerte aan, klik hier

Wat Is Een BedrijfsHulpVerlener

Wat is een bedrijfshulpverlener?

Bhv in bedrijf verplicht
De taken van een bhv'er en de risico's binnen je bedrijf bepalen het aantal bedrijfshulpverleners dat aanwezig moet zijn. Je moet voldoende bhv'ers hebben om een kleine calamiteit aan te kunnen.
Wat is een bedrijfshulpverlener?
Een bedrijfshulpverlener (bhv'er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:
 • Eerste hulp bij ongevallen.
 • Bestrijden van brand.
 • Het in noodsituaties evacueren van werknemers
Het aantal bhv'ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet. Wel moet je bij het bepalen van het aantal bhv'ers en bij de manier waarop je de bhv organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf. Voorbeeld: werknemers die op hoogte en met veel zware voorwerpen werken lopen meer risico om bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter een computer werken.
 
Om te zorgen dat de bhv'er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de bhv-opleiding. Zo niet, dan is het aan te raden om de bhv'er een complete EHBO-cursus plus een opleiding Brandbestrijding te laten volgen.
 
Hoeveel BHV-ers moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn?
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) berekening kan je kijken hoeveel bhv'ers er minimaal binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn. De wet stelt geen eisen aan het aantal bhv'ers. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere opgeleide bhv'er aanwezig zijn.
 
Let op:
Mochten een of meerdere van je bhv'ers niet op alle dagen aanwezig zijn wanneer je bedrijf geopend is, moet je ervoor zorgen dat je meer bhv'ers opleidt dan er verplicht aanwezig moeten zijn. Hiermee voorkom je dat je bhv'er afwezig is wanneer er een ongeval plaatsvindt, met alle gevolgen van dien. Voor iedere mindervalide werknemer dient ook nog eens één extra bhv'er aangesteld te worden.
 
BHV-opleiding
Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van een noodsituatie. Daarom moet jij als werkgever ervoor zorgen dat alle bhv'ers beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Daarbij is het verstandig om de bhv'ers periodiek een herhalingscursus te laten volgen, al is dit niet verplicht. 
 
Wil je weten wat jouw verplichtingen als werkgever zijn bij bedrijfshulpverlening? Lees dan het artikel 'Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening?

Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening (bhv)

Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening (bhv)

Aan welke eisen moet de werkgever van een bedrijfshulpverlener doen?
Per bedrijf moeten enkele bedrijfshulpverleners (bhv'ers) rondlopen. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden brand, kunnen iedereen helpen evacueren en doen de communicatie met hulpverleningsorganisaties.
De werkgever heeft hierbij enkele verplichtingen. We zetten ze op een rijtje. 
 
Voorzieningen
De voorzieningen en mogelijkheden van de BHV-er binnen het bedrijf moeten geheel op orde zijn. Dat betekent dat het materiaal in orde is, de uitrusting, de beschikbaarheid daarvan, de geoefendheid in orde is en er de mogelijkheid tot opleiding gegeven wordt.
Lees het artikel: Wat is een bedrijfshulpverlener?
 
Incident
De werkgever moet ervoor zorgen dat de bhv'er binnen enkele minuten na een incident op de juiste wijze de bhv-taken (eerste hulp of brandbestrijding bijvoorbeeld) kan uitvoeren. Ook als de professionele hulporganisaties ter plaatse zijn, moet de bhv'er hen bij kunnen staan.
 
Risico's
Als er specifieke risico’s zijn voor de veiligheid van de werknemers en de personen in de nabije omgeving van het bedrijf, moet de bhv'er hierop berekend zijn. De werkgever moet er voor zorgen dat die persoon dan de juiste bijstand kan verlenen. Belangrijk is dat de communicatie en de afstemming met externe hulpverleningsorganisaties geheel in orde is.
 
BHV-organisatie
Als werkgevers voor de uitvoering van hun bhv-taken een gezamenlijke bhv-organisatie hebben, dan moeten de afspraken over inhoud, opzet en uitvoering schriftelijk worden vastgelegd. Het mag echter nooit zo zijn dat de bedrijfshulpverlening geheel wordt uitbesteedt.
Lees hier het artikel: Wat is een bhv-plan?
 
Hoeveel BHV-ers moet ik hebben?
Het aantal BHV-ers verschilt per bedrijf. Houd rekening met de volgende punten: 
 • De aard, de grootte en de ligging van het bedrijf
 • De risicofactoren en de ongevallen die zich kunnen voordoen
 • Het aantal aanwezige werknemers en derden (onder derden verstaan we bijvoorbeeld leerlingen, patiënten, bezoekers, schoonmaakploegen buiten werktijd), en de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn dan wel aanwezig plegen te zijn. Let hierbij op dat ploegendiensten en seizoenarbeid voor verschillen zorgen.
 • Het aantal personen dat bij een ongeval zichzelf niet kan beschermen
 • De tijd voordat externe professionele hulpverleningsorganisaties ter plaatse zijn
 • De organisatorische maatregelen die in het kader van de Arbowet genomen zijn.
 • De mogelijkheid om met andere bhv-organisaties samen te werken.
De bedrijfshulpverlening moet geheel schriftelijk worden vastgelegd. Belangrijk hierbij is ook dat het op begrijpelijke wijze aan iedereen binnen het bedrijf wordt uitgelegd. Dit kan met behulp van een bedrijfsnoodplan.
 
BHV-opleiding
Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van onveilige situaties. Het is sinds 1 januari 2007 niet meer verplicht een jaarlijkse opfriscursus te volgen. Op grond van Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet geldt dat zolang een bedrijfshulpverlener nog voldoende opgeleid en uitgerust is, er geen opfriscursus gevolgd hoeft te worden. Het is aan de werkgever om dit te bepalen.

Is jouw pand wel veilig genoeg

Is jouw bedrijfspand wel brandveilig genoeg?

Regels en verplichtingen voor de werkgever

Brand is één van de meest vernietigende dingen die jouw bedrijf en personeel kan overkomen. Maak je bedrijfspand zo veilig mogelijk en sta bewust stil bij de risico's. Doe dat niet één keer; blijf vluchtwegen met enige regelmaat controleren. Zorg dat je pand zo brandveilig mogelijk is.

Heb ik een gebruiksvergunning nodig?
Niet ieder bouwwerk heeft een gebruiksvergunning nodig. Indien jouw pand aan één van de volgende eisen voldoet, heb je wél een gebruiksvergunning nodig:
 • Als er meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zijn in een gebouw, anders dan een woongebouw;als er bedrijfsmatig stoffen in een gebouw zijn opgeslagen, zoals die zijn omschreven in de Regeling Bouwbesluit materialen als ‘brandbaar’, ‘brandbevorderend’ en ‘bij brand gevaar opleverend’;
 • Als er in een gebouw aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt aangeboden;
 • Als er in een gebouw aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf wordt geboden.
Uitzonderingen hierop zijn de volgende bedrijven: (raam)prostitutiebedrijf, privéhuis of seksclub. Een gebruiksvergunning kan je bij je eigen gemeente aanvragen. Daarbij krijg je de exacte voorschriften waar je pand aan moet voldoen.

Wat als ik geen gebruiksvergunning nodig heb?
Ook als je geen gebruiksvergunning nodig hebt, ben je verplicht aan enkele eisen te voldoen. Welke eisen dit betreft, kan je lezen in de gemeentelijke gebruikseisen van jouw gemeente.

Ook zegt de Arbowet dat je maar voor een veilig en gezond gebouw hebt te zorgen, maar is het onduidelijk in de manier waarop dat moet gebeuren. Om boetes na controle van de Arbeidsinspectie te voorkomen, doe je er goed aan je bedrijfspand zo goed mogelijk tegen brand te beveiligen.

Checklist
Via onderstaande checklist kun je controleren of je aan de belangrijkste eisen van de gemeentelijke gebruikseisen voldoet.

Checklist vluchtwegen
 • Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtwegen over de minimale vereiste breedte (1,1 meter) vrij van obstakels? (Dit geldt ook voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar het aansluitende terrein loopt).
 • Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zonder gebruik van sleutels of andere losse voorwerpen?
 • Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels? Dit geldt ook voor de buitenzijde van de inrichting.
·        Zijn de gordijnen in of voor een ingang, doorgang en (nood)uitgang zodanig aangebracht, dat deze met de deur meedraaien en het zicht op de deuren niet verhinderen?

Checklist verlichting
 • ·Werkt de nood- en transparantverlichting, indien deze verplicht is? Deze verplichting komt voort uit het Bouwbesluit en is afhankelijk van oppervlakte, wijze van gebruik en het aantal personen dat gelijktijdig in de ruimte verblijft.
 • Brandt de transparantverlichting (vluchtwegaanduiding) altijd als er personen in de inrichting aanwezig zijn?
 • Wordt de nood- en transparantverlichting niet aan het zicht onttrokken? (bijvoorbeeld door versieringen of gordijnen).

Checklist brandblussers
 • Zijn de brandslanghaspel en de draagbare blustoestellen altijd bereikbaar?
 • Zijn de blusmiddelen direct te gebruiken? Dit controleer je door één keer per jaar een erkend bedrijf dit te laten controleren. De laatste keuringsdatum is te vinden op het keuringsbewijs op het blusmiddel.

Checklist personeelsvoorlichting

 • Je kunt de vluchtwegen nog zo goed op orde hebben, het personeel moet wel weten waar ze heen moeten bij brand. Drie dingen waar je hierbij op moet letten
 • Is er een ontruimingsplan en weten alle verantwoordelijken hoe ze moeten reageren bij calamiteiten?
 • Is het personeel goed geïnstrueerd en weten de medewerkers hoe te reageren en waarheen te lopen indien er brand is? Dit kan je regelmatig oefenen.
 • Weet iedereen waar de brandblussers zitten en hoe die gebruikt moeten worden?
 • Hangen de veiligheidsinstructies op duidelijk zichtbare plaatsen?
 • Zijn er niet teveel mensen tegelijkertijd aanwezig in het pand?

 

Moet ik verplicht een nooduitgang in mijn bedrijfspand hebben?

De regels over de aanwezigheid van nooduitgangen in bedrijfspanden in het Bouwbesluit, Bouwverordening en gebruiksvergunning kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Je kunt daarom het beste de plaatselijke Bouwverordening volgen, om te voorkomen dat je last krijgt met de plaatselijke brandweer. De Bouwverordening kun je opvragen bij je gemeente.

In het Bouwbesluit staan wel een aantal regels waaraan nooddeuren moeten voldoen. Zo moeten zij in de vluchtrichting meedraaien en minimaal 0,6 meter breed en 2,2 meter hoog zijn. Ook moeten ze van binnenuit zonder een sleutel zijn te openen en mogen het geen schuifdeuren zijn. Wel mogen nooddeuren opendraaien op een pad voor niet-gemotoriseerd vervoer, bijvoorbeeld een stoep. Nooddeuren langs de kant van de openbare weg waar geen trottoir langs ligt is dus niet toegestaan, net zoals het gebruik van nooddeuren in alle gevallen niet is toegestaan wanneer er geen calamiteit is.

Kortom
Controleer regelmatig of iedereen weet wat ze bij brand moeten doen, of de blusapparaten te vinden zijn én werken en of de noodpaden goed bereikbaar zijn.

Het Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan

Wat moet er precies in staan?

Ieder bedrijf is verplicht om een calamiteitenplan hebben. Maar hoe stel je er één op en wat moet er precies instaan?

Als ondernemer doe je er alles aan om de risico's op ongelukken te verkleinen. Toch kunnen er altijd onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke paniekgevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om jou en je medewerkers in veiligheid te brengen. Dit beschrijf je in een bedrijfsnoodplan.

Bedrijfshulpverlener

In elk bedrijf moeten er bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Je moet voldoende BHV-ers hebben om een kleine calamiteit aan te kunnen. Hij of zij kan EHBO toepassen, brand bestrijden, en werknemers evacueren. Het aantal BHV-ers dat je aanstelt ligt niet vast in de wet, maar bepaal je op basis van de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf. 

Inhoud plan
In het calamiteitenplan moeten onder andere de volgende dingen staan
 • Namen plus telefoonnummers van BHV-ers
 • Alle alarmnummers
 • Waar de blus en EHBO-middelen aanwezig zijn
 • Eventuele bijzonderheden
 • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat
 • Wie actie neemt tot ontruimen
 • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties
 • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden
 • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke.

Stappenplan
Bij het maken van het plan kan je de volgende zes stappen doorlopen.
 1. Analyseer de risico’s en de risicoplekken
 2. Organiseer de werknemers, stel BHV-ers aan en verdeel de taken
 3. Stel een bedrijfsnoodplan samen
 4. Breng de veiligheids- en gezondheidssignalering aan. Deze zijn onder andere te koop bij beveiligingsbedrijven
 5. Leid de BHV-ers op. Zorg dat ze precies weten wat ze moeten doen en wanneer
 6. Instrueer het personeel. Zij moeten weten waar de blussers hangen.
Bij calamiteiten en een ontruiming moet duidelijk zijn wie wat doet. In het algemeen is dit de volgorde van handelen:

Fase 1: Melding

Fase 2: Verzamelen BHV-ploeg

Fase 3: Ontruiming

Fase 4: Begeleiding en opvang evacués

Fase 5: Beëindiging alarmtoestand

Bekijk alle cursussen